Biz Kimiz?

Küresel dünyada teknolojiyi üretebilmek, ülkelerin bu arenada söz sahibi olmalarına büyük bir katkı sağlamaktadır. Ülkemizin gelişim hedefleri doğrultusunda, firmamız ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilmek için yurtdışından getirilen ürünleri ülkemizde yerli imkânlarla üretilmesini benimseyerek ve her zaman çözüm odaklı yenilikçi projeler gerçekleştirebilme felsefesi üzerine kurulmuştur. Firmamızın ana hedefi yerli üretim teknolojisini geliştirerek bunu en iyi şekilde üretim ve Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) teknolojilerine uygulamaktır. Bu felsefeleri benimseyen firmamız Sanayi Bakanlığının vermiş olduğu Ar-Ge desteğini alarak, Düzce Üniversitesi bünyesinde bulunan KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi Binasında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana birçok kuruluşun ve üniversitenin Ar-Ge projelerine mühendislik hizmeti vererek, firma ve üniversiteler için elektronik proje tasarımları, bilgisayar yazılımları, robotik proje tasarımları gibi birçok projeye imzasını atmıştır. Ayrıca bu projeler için ihtiyaç duyulan birçok malzemeyi gerek yurt dışı, gerekse yurt içinden teminini sağlayarak firma ve üniversitelerin Ar-Ge projesi geliştirmesine büyük bir katkıda bulunmuştur. Firmamız özgün ve yenilikçi ürün geliştirme felsefesini temel almıştır. Firmamız bünyesinde bulundurduğu elektrik, elektronik, bilgisayar ve makine mühendisleri ile bir yandan Ar-Ge faaliyetlerine devam ederken, biryandan geliştirmiş olduğu ürünlerin satışını sürdürmektedir.

 


Hedeflerimiz

Vizyon

Teknoloji alanında, ülkemizde söz sahibi öncü bir kuruluş olmak. Çevreye ve insana duyarlı, bir milli teknoloji firması olmak. Ayrıca küresel pazarda tanınan bir milli firma olmaktır.

Misyon

Elektronik-robotik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında; yurt içinde ve dışında yenilikçi ve güvenilir çözümler sunarak, ülkemizin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltmaktır.